โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นายตวง อันทะไทย ประธาน คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ร่วม คณะครูและศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามแผนปฏิรูปในประเด็นการศึกษาภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวต้อนรับ


 นายตวง อันทะไทย ประธาน คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ร่วม คณะครูและศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามแผนปฏิรูปในประเด็นการศึกษาภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี  สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา  กล่าวต้อนรับสว.ชุดแรก ของสมาชิก วุฒิสภา รธน.60 ตามมาตรา 270 ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดปฏิรูปประเทศ ขับเคลื่อนทำการ
     ประชาพิจารณ์ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......ของการกลั่นกลองสมาชิกวุฒิสภาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 31 กรกฎาคม คณะเข้าพักที่โรงแรมและสัมมนาแลกเปลี่ยน วันที่ 1 สิงหาคม 2563
 ณ โรงแรมราวดี ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช


      นายตวง อันทะไทย ประธาน คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภาและนายครูออน ดอนกะโทก นำทีมคณะกรรมาธิการ เชิญคณะครูและศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามแผนปฏิรูปในประเด็นการศึกษาภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอย่างพร้อมเพรียงกัน


    สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้รับหน้าที่กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการและคณะครู ศึกษาธิการ ขอให้การเข้าร่วมเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน


นายขุน เขาหลวง นักขับเคลื่อนทางสังคม ประเทศไทย
1/06/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น