โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ให้การต้อนรับคณะนำทีมโดย สส.ธีระ วงศ์สมุทร ทีปรึกษา รมต.กระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ให้การต้อนรับคณะนำทีมโดย สส.ธีระ วงศ์สมุทร ทีปรึกษา รมต.กระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่  27 มิ.ย.2563   สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ให้การต้อนรับคณะนำทีมโดย สส.ธีระ วงศ์สมุทร ทีปรึกษา รมต.กระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       พณฯ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยเหตุผลหลัก
  3 ประการ ดังนี้

@ประการที่ 1 มอบและขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานช่วยนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งบประมาณ 400,000 ล้านบาท หลังสถานการณ์ระบาด GOVID-19

@ประการที่ 2 ศึกษาดูงานบัานรังนกนางแอ่นที่อำเภอท่าศาลา เพื่อเตรียมตอบกระทู้ เรื่อง การยกฐานะนกนางแอ่นที่อาศัยทำรังในสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่และการส่งออกรังนกนางแอ่นไปตลาดประเทศจีนอย่างถูกกฎหมาย เพื่อการส่งเสริมเกษตรกรบ้านนกหรือคอนโดนกในประเทศไทย

@ประการที่ 3 ตรวจติดและมอบนโยบายป่าพรุควนเคร็งชุมชน จะต้องไม่มีไฟไหม้พื้นที่ป่าพรุเยี่ยมเตรือข่ายชุมอาสาสมัครปกป้องไฟป่าและมอบถุงยังชีพแก่อาสาสมัครสำนักงานกองอำนวยการป้องกันไฟป่า สถานที่ศาลหลวงต้นไทร ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ และพาคณะลงดูป่าพรุควนเคร็ง

     พณฯวราวุธ ศิลปอาชา และทีมงานจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์และพันธุ์พืช ร่วมทานอาหารเช้า ณ
"ร้านโกปี้ข้างศาลากลาง  และได้รับมอบ "รังนกสำเร็จรูปอรศิริ" จากท่านสมปราชญ์ เจ้าของกิจการผลิตภัณฑ์อรศิริ"

นายขุน เขาหลวง
นักขับเคลื่อนทางสังคม
ประเทศไทย
29/06/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น