จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) สตูล ปศุสัตว์จังหวัดสตูลจัด “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


 (ชมคลิป) สตูล ปศุสัตว์จังหวัดสตูลจัด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

สตูล ปศุสัตว์จังหวัดสตูลจัด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563   
                                                                  
    เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2563 นายสัตวแพทย์สุมนชาติ  แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสตูลมอบหมายให้นายวิทยา ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูลพร้อมด้วยนางรัตนา วุ่นชิ้ว  ปศุสัตว์อำเภอควนโดน ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ด่านกักกันสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนโดนและองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

 ตามพระปณธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า และควบคุมการกำเนิดถาวรในสุนัขและแมว โดยมีประชาชนในพื้นที่ นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันถาวรซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยลดจำนวนสุนัขและแมวให้น้อยลง รวมทั้งลดพาหะโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากพื้นที่

          สำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการควบคุมประชากรในสุนัขและแมว ในการทำหมันทำหมัน สุนัขเพศผู้ จำนวน  1 ตัว ,ทำหมัน สุนัขเพศเมีย จำนวน 1 ตัว        ทำหมัน, แมวเพศผู้ จำนวน 40 ตัว,ทำหมัน แมวเพศเมีย จำนวน  32 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จำนวน 149 ตัว

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น