โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ที่หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ ๓ จชต.และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา กอ.รมน.ภาค ๔ สน., เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรของสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลาสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙

พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม ที่หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ ๓ จชต.และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา กอ.รมน.ภาค ๔ สน., เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรของสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลาสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙


      เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๒๓๐ - ๑๔๐๐ กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือฯ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน., พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม ที่หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ ๓ จชต.และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา กอ.รมน.ภาค ๔ สน.,

   พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม/ประธานกองทุนเติมบุญ, พระอาจารย์บุญมา, สมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ได้เดินทางไปยังสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา

 เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรของสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา และเด็ก จำนวน ๘๐ คน พร้อมทั้งมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลาใช้ประกอบอาหาร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น