โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ยื่นกระทู้ช่วยชาติ เรื่อง นกอีแอ่นที่อาศัยทำรังที่บ้านรังนกแอ่นของเกษตรกร สร้างรายได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาทของไวรัสโคโรนา โควิด-19"
สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา  ยื่นกระทู้ช่วยชาติ  เรื่อง นกอีแอ่นที่อาศัยทำรังที่บ้านรังนกแอ่นของเกษตรกร  สร้างรายได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาทของไวรัสโคโรนา โควิด-19"


ขับเคลื่อนกระทู้ช่วย  ช่วยชาติ นำรายได้เพื่อฟื้นฟูประเทศที่กระทบระบาทเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-สร้างเกษตรกรบ้านรังนกอีแอ่น New Normal ของประเทศไทย


     นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา  ยื่นกระทู้ช่วยชาติ  เรื่อง นกอีแอ่นที่อาศัยทำรังที่บ้านรังนกแอ่นของเกษตรกร  ให้ยกระดับเป็นสัตว์เศรษฐกิจให้กับเกษตรกรบ้านรังนกแอ่น และ สามารถทำการส่งออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปตลาดจำหน่ายตลาดต่างประเทศได้อย่างเสรีเพื่อสร้างรายได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาทของไวรัสโคโรนา โควิด-19"


ประเด็นการอภิปราย
1.ที่มาเกริ่นนำ
2.เหตุจากกฎหมาย
3.ความสำคัญของนกอีแอ่นที่อาศัยทำรังที่ปลูกสร้างและความสำคัญของผู้ครอบครองรังนกอีแอ่น
4.มูลค่าที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรกลุ่มใหม่ของประเทศไทย
5.มูลค่าการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศและนำรายได้อย่างมหาศาลเข้ามายังประเทศไทย
6.การยกระดับนกอีแอ่นที่ทำรังในสิ่งปลูกสร้างเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจฟื้นฟูภาวะการณ์การระบาดโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 เป็นผลดีกับประเทศดั่งนี้
7.ทางรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เตรียมการไว้อย่างไรที่จะสร้างประโยชน์และได้ประโยชน์จากการส่งออกเพื่อประโยชน์ได้กับประเทศโดยรวม
8.สรุป

นายขุน  เขาหลวง
นักขับเคลื่อนสังคม
ประเทศไทย
7/05/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น