จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบอินทผาลัมแก่ชาวบ้านในพื้นที่กันดาร


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบอินทผาลัมแก่ชาวบ้านในพื้นที่กันดาร


 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ  พัฒนาการอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะให้กำลังใจแนะนำการปฏิบัติตัวตามหลักศาสนาให้มีความอดทน ทำความดีเยอะๆ ขอพรจากพระเจ้าให้มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจมั่นคง ไม่เชื่อข่าวลือ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขใดๆทั้งสิ้น


 ยึดมั่นในคุณธรรมอันดี โดยเอาแบบอย่างตามจริยวัตร มารยาทที่ดีงามของท่านศาสดามูฮำหมัด(ซ.ล.)และมอบอินทผาลัม ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่กันดาร ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขาสลับซับซ้อน มีเส้นทางลาดชัน การคมนาคมมีความยากลำบาก

 และเนื่องจากอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ทำให้ไม่สะดวกในการออกไปจับจ่ายใช้สอยอาหารในช่วงนี้
ณ บ้านธารน้ำทิพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น