จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประชาชน สุขใจ เจ้าหน้าที่ ฉก.ทพ.48 มอบอินทผาลัม ห้วงเดือนรอมฎอน


ประชาชน สุขใจ เจ้าหน้าที่ ฉก.ทพ.48 มอบอินทผาลัม ห้วงเดือนรอมฎอน


 พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ที่ปฏิบัติงานบริเวรด่านถาวรบ้านยานิงอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับกำลังพล พร้อมทั้งมอบ หน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ และอินทผาลัมให้กับประชาชนมุสลิมที่สัญจรผ่านบริเวณด่านตรวจดังกล่าว เพื่อร่วมสร้างกำลังใจให้กับชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 และ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid -19 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่มีเจตนารมณ์ให้หน่วยดูแลพื้นที่ และประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ อันเป็นการสร้างความอบอุ่นใจ และเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการมอบอินทผาลัม

 ในครั้งนี้ได้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมเป็นอย่างมาก โดยมี ร้อยตรีราเมศ พลสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน และชุด ปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 (ชป.กร.หญิง ฉก.ทพ.48) ร่วมกับ กองร้อยทหารพรานที่ 4803 , เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ทั้งนี้ ตามที่สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฏอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 ตรงกับวันที่ 24 เมษายน 2563 นั้นเป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดตลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวชและถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้เข้าถึงองค์ประผู้เป็นเจ้า(อัลเลาะห์)

 เป็นเดือนอันประเสริฐที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกจะมุ่งประกอบคุณงามความดี และให้อภัยซึ่งกันและกัน รวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้ อีกทั้งเป็นการฝึกความอดทน การอุทิศส่วนกุศล ระลึกถึงภาวะขาดแคลนอาหารและผู้ที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น
ทั้งนี้ อินทผาลัมนั้น ชาวมุสลิมถือว่าเป็นผลไม้ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ เนื่องจากในคัมภีร์อัลกุรอานได้มีการบันทึกเกี่ยวกับอินทผลัมอยู่หลายครั้ง ซึ่งชาวมุสลิมนิยมรับประทานอินทผลัมในช่วงเดือนถือศีลอด หรือเดือนรอมฎอน เนื่องจากในคัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติไว้ว่า สามารถละศีลอดด้วยการกินอินทผลัมแทนการดื่มน้ำได้ เพื่อช่วยลดอาการอ่อนเพลียในช่วงอดอาหาร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น