จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Army Delivery กองทัพบก ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก วันศุกร์ที่ 22 พ.ค.นี้..


Army Delivery กองทัพบก ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน       รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก วันศุกร์ที่   22  พ.ค.นี้..

ลงพื้นที่การปฏิบัติงานArmy delivery
กองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
เพื่อออกแจกจ่ายเครื่องอุปโภคและบริโภคให้พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี


กองกำลังสุรสีห์ โดย หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ได้จัด Army delivery โดยจัดรถจักรยานยนต์ จำนวน ๘ คัน แจกจ่ายเครื่องอุปโภคและบริโภคให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ในพื้นที่ตามแนวชายแดน บางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีความทุรกันดารโดยยานพาหนะไม่สามารถเข้าถึงได้ ก็ได้มีการนำสัตว์บรรทุกต่างเช่น 

ล่อ Delivery นำมาใช้แทนยานพาหนะอีกด้วย
เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ้านพุระกำ ต.ตะนาวศรีอ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี


พร้อมรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติสัมภาษณ์ พลตรี ฐกัด หลอดศิริ  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ผู้บัญชาการกองกำลัง สุรสีห์
             และ


พันเอก วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

  อย่าพลาดติดตามชมภาพและบรรยากาศในการปฎิบัติงาน Army Delivery รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่   22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.40  - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น