จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่การปฏิบัติงาน Army Delivery กองทัพบก ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน


   รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่การปฏิบัติงาน Army Delivery กองทัพบก ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน


      รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
วันศุกร์นี้ ...


ลงพื้นที่การปฏิบัติงานArmy delivery
กองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
เพื่อออกแจกจ่ายเครื่องอุปโภคและบริโภคให้พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี


กองกำลังสุรสีห์ โดย หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ได้จัด Army delivery โดยจัดรถจักรยานยนต์ จำนวน ๘ คัน แจกจ่ายเครื่องอุปโภคและบริโภคให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ในพื้นที่ตามแนวชายแดน บางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีความทุรกันดารโดยยานพาหนะไม่สามารถเข้าถึงได้ ก็ได้มีการนำสัตว์บรรทุกต่างเช่น 

ล่อ Delivery นำมาใช้แทนยานพาหนะอีกด้วย
เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ้านพุระกำ ต.ตะนาวศรีอ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
พร้อมรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติสัมภาษณ์
พลตรี ฐกัด หลอดศิริ  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ผู้บัญชาการกองกำลัง สุรสีห์
             และ


พันเอก วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ


  อย่าพลาดติดตามชมภาพและบรรยากาศในการปฎิบัติงาน Army Delivery รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่   22 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.40  - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น