โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วัดราษฏร์สโมสร ได้ ฤกษ์วิสาขบูชา 6 พฤษภาคม 2563 หล่อพระเศียรหลวงพ่อโต(ซำปอกง)


วัดราษฏร์สโมสร ได้ ฤกษ์วิสาขบูชา 6  พฤษภาคม  2563   หล่อพระเศียรหลวงพ่อโต(ซำปอกง)

   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

     ตามที่พระครูวรปัญญาประยุต เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมส ร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ มีมติวันเททองเหลืองหล่อพระเกตุรัศมี  ชิ้นแรก เพื่อใช้กำหนดการเดิม วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ที่วัดราษฏร์สโมสร

     แต่เนื่องจากมี พรก.ฉุกเฉิน โควิด 19 จึงไม่สามารถเดินไปหล่อพระที่วัดราษฏร์สโมสรได้ ทางพระครูวรปัญญาประยุต เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมส  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดการเปลี่ยนแปลงสถานที่  ณ ศาลายา โ รงงานจังหวัดนครปฐม


     โดยได้ฤกษ์วิสาขบูชา วันที่ 6  พฤษภาคม  2563 เริ่มพิธีหล่อส่วนพระเศียรหลวงพ่อโต(ซำปอกง) โดยมีพระครูวรปัญญาประยุต เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ ศรีสาค รผู้ประกอบพิธีกรรม ขออนุโมทนาบุญร่วมกัน

      สำหรับหลวงพ่อโต ซำปอกง องศ์พระประธานอุโบสถ องศ์นี้ เป็นองค์ที่ 4ของประเทศไทย ประจำภาคใต้ปลายแหลมทอง ที่กำลังก่อสร้างที่วัดราษฏร์สโมสร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นเนื้อผสมโลหะทองเหลืองทั้งองค์น้ำหนัก 50,000 กิโลกรัม 


  ขณะนี้ทางวัดได้ให้ช่างขยายหุ่นเป็นหน้าตักกว้าง 12.5 เมตร  สูง 17.85 เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว
     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศาสนสถานปูชนียวัตถุเป็นสมบัติของชาวพุทธและอนุชนรุ่นหลังได้สักการบูชาสืบไป และเพื่อยกย่องเชิดชูสืบอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ณ ปลายด้ามขวานแหลมทองของไทยสืบไป...
      

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น