โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผบ.ร.2 พัน.1 รอ. ได้นำกำลังพลกองร้องจิตอาสา ร.2 พัน.1รอ. จำนวน นาย 30 นาย ร่วมกับกองร้อยจิตอาสา ร.2 พัน.3 รอ.ดำเนินกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคล ผบ.ร.2 พัน.1 รอ. ได้นำกำลังพลกองร้องจิตอาสา ร.2 พัน.1รอ. จำนวน นาย 30 นาย ร่วมกับกองร้อยจิตอาสา ร.2 พัน.3 รอ.ดำเนินกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคล 


วันที่ 6 พ.ค. 2563 เวลา 0830-12.00   น.  ร.2 รอ.  โดย ผบ.ร.2 พัน.1 รอ. ได้นำกำลังพลกองร้องจิตอาสา ร.2 พัน.1รอ. จำนวน นาย 30 นาย ร่วมกับกองร้อยจิตอาสา ร.2 พัน.3 รอ. และหน่วยงานราชการในพื้นที่ อ.บ้านสร้าง, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จำนวน 30 คน ณ วัดบางกระเบา ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี


 โดยดำเนินกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ โดยมีกิจกรรมดังนี้
  1.ร่วมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด บริเวณวัดบสงกระเบา
  2. กิจกรรมทำความสะอาดรอบพระอุโบสถ และบริเวณวัดบางกระเบา
  3.ทำบุญถวายเครื่องสังฆทาน พระภิกษุสงฆ์
  4.กิจกรรรม เยี่ยมเยือนผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ราย เพื่อให้กำลังใจและมอบของอุปโภคบริโภคแด่ผู้ป่วย
  5.แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชน ที่มาร่วมกิจกรรม


ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทางวัดและพี่น้องประชาชนต่างชื่นชมและพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น