โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(สกู๊ป )แรงศรัทธากำลังใจ บุญ กุศล “ชมรมชาวรือเสาะ” ต่อต้านโควิด-19 ร่วมบริจาค ยอดเงินกว่าแสนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบโรงพยาบาลรือเสาะ( มีคลิป) และตรวจรายชื่อผู้บริจาดเงิน


 (สกู๊ป) แรงศรัทธากำลังใจ บุญ กุศล  ชมรมชาวรือเสาะต่อต้านโควิด-19 ร่วมบริจาค ยอดเงินกว่าแสนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบโรงพยาบาลรือเสาะ( มีคลิป)  และตรวจรายชื่อผู้บริจาดเงิน


        ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพข่าว


               ตามที่ทางนายสมเกียรติ  บัณฑรเศรษฐ  อดีตประธานชมรมชาวรือเสาะในการริเริ่มบริจาคชมรมชาวรือเสาะ และผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน ที่มีน้ำใจร่วมกันบริจาค เพื่อช่วย โรงพยาบาลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  เพื่อนำเงินไปซื้อสิ่งของจำเป็นและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทางโรงพยาบาลต้องการเริ่มรับบริจาคเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 จนถึง 23 เมษายน 2563 ได้มีผู้ร่วมบริจาค 58 ท่าน   รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น  120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

        

      

         สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากผู้ร่วมบริจาคเพิ่มขึ้น จำนวน 58 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000.00 บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีรายการที่จะส่งมอบดังนี้:-

1. เสื้อชุดPPE.                    จำนวน.400 ชุด.    เป็นเงิน. 64,000.00 บาท
2. แผ่นFace Shield.          จำนวน 100  ชิ้น.    เป็นเงิน. 10,000.00 บาท
3. หน้ากากMaskN95        จำนวน.450 ชิ้น.    เป็นเงิน. 27,000.00 บาท
4.หน้ากากMask ธรรมดา.  จำนวน 500.ชิ้น.    เป็นเงิน    5,000.00 บาท
5.เทอร์โมมิเตอร์ วัดไข้.       จำนวน.  11  ชิ้น.     เป็นเงิน 14,850.00 บาท
                                          
                                           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  120,850.00 บาท   (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
     

       

ส่วนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลรือเสาะ และ อีกส่วนหนึ่งขอมอบให้กับ ชมรมผู้สูงวัยรือเสาะ สำหรับชมรมผู้สูงวัยรือเสาะ มีรายการดังนี้
1. กาแฟอินสแตนช์.              6 ขวด
2.ขนมปัง คาร์.                     20 กล่อง
3.มันฝรั่งสปิงเกิล.               200 กระป๋อง
4.ช็อกกาเร็วกาแฟ.             200 กล่อง
5.บะหมี่เกาหลี.                      40 ซอง
6.ขนมปังgood time.            50  ห่อ
7.ขนม Loren.                        10. ซอง
8.ขนมDigestive.                  10. ซอง
9.ขนมMalkist.                        6กล่อง
10ขนม BengBeng.               10 ห่อ
11.หน้ากาก ธรรมดา.             100 ชิ้น
12.กอร์ฮอเจล.                         20 หลอด
13.เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้.              1 ตัว
14.กอร์ฮอสเปย์.                      50 ขวด
15.หน้ากากโรตารี.                 100 ชิ้น
16.แอลกอฮอร์โรตารี              100 ขวด

         นอกจากนี้การบริจาคจากชมรมชาวรือเสาะ เพื่อนชาวรือเสาะ และสมาคมชาวนราธิวาสแล้ว ยังมีเพื่อนจากสโมสรโรตารีลุมพินี ที่ขอร่วมบริจาคสิ่งของ รวมทั้งครอบครัวบัณฑรเศรษฐ์ ส่วนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลรือเสาะ และ อีกส่วนหนึ่งขอมอบให้กับ ชมรมผู้สูงวัยรือเสาะ สำหรับชมรมผู้สูงวัยรือเสาะ มีรายการดังนี้    ทั้งหมด 43 กล่อง แบ่งเป็น  ชมรมผู้สูงอายุ 19 กล่อง - โรงพยาบาล.รือเสาะ 24 กล่อง

ส่วนของโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.ทุกท่าน
1. กาแฟอินสแตนช์.                     6 ขวด
2.ขนม Chocolate/Coffi.         400 กล่อง
3.Springles. กระป๋องเล็ก.        200 กระป๋อง
4.บะหมี่เกาหลี.                           60 ห่อ
5.Good Time.                           50 ห่อ
6.Carr ขนมปัง.                          40  กล่อง
7.Loren.                                    10 ซอง
8.Digestive.                             10 ซอง
9.Beng Beng.                          10  ห่อ
10.Malkist.                                6 กล่อง
11.Alcohol Spray Rotary.       100 ขวด
12.Alcohol Gel.                        20 หลอด
13.หน้ากาก Mask Rotary.       200 ชิ้น


            ซึ่งคุณจักรพันธ์ บัณฑรเศรษฐ์ และ คุณเจริญลาภ นราสัตยวงศ์ เป็นผู้แทนของผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน จัดพิธีส่งมอบ ของทั้งหมด ให้กับ โรงพยาบาล.รือเสาะ และชมรมผู้สูงวัยรือเสาะ

            สำหรับรายชื่อผู้บริจาคให้กับโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างเร่งด่วน. เนื่องจากการระบาดของโควิท-19 ที่รุนแรงอยู่ในขณะนี้  โดยขอใช้บัญชีของชมรมชาวรือเสาะเพื่อรวบรวมเงินบริจาคเป็นการชั่วคราวเลขที่บัญชี 253- 2-15321-6  ธนาคารทหารไทย  ชื่อบัญชี นายสมพล บัณฑรเศรษฐ์   ในนาม ชมรมชาวรือเสาะ-กทม รายชื่อผู้ร่วมบริจาค..

1. สมาคมชาวนราธิวาส.                                        12,000.00 บาท
2. คุณปัญญารัตน์ สถาพรประสาธน์.                         1,000.00 บาท
3. คุณพรชัย งามศัพพศิลป์.                                      5,000.00 บาท
4. คุณสมเกียรติ บัณฑรเศรษฐ์.                                 5,000.00 บาท
5. คุณเสาวรส จิตวตานนท์.                                       1,000.00 บาท
6. คุณทิพย์วัลย์ แดงเลิศ.                                          1,000.00 บาท
7. คุณเยาวพา พูลพิพัฒนากร.                                   2,000.00 บาท
8.คุณไพศาล เศรษฐพงษ์.                                         3,000.00 บาท
9.คุณหวั่นสิน พัฒนการุณย์.                                      1,000.00 บาท
10คุณพิศิษฐ์ พิพัฒนบวร.                                          1,000.00 บาท
11คุณ พล  ทรงไท.                                                    5,000.00 บาท
12คุณ นิธยา สุวรรณการ.                                         5,000.00 บาท
13คุณ ปพน ว่องวัฒนวิกรม.                                     1,000.00 บาท
14คุณ พรพิมล (บ๊วย).                                             1,000.00 บาท
15.คุณสินินาถ เตชะสุริโย 2,000 บาท
16.คุณปาลีรัตน์ เตชะสุริโย 1,000 บาท
17.คุณพิจิตรา เตชะสุริโย 1,000 บาท
18.คุณเอมพรรณ โพธิสารวงศ์  1,000 บาท
19.ท่านปลัดเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์.                            3,000.00 บาท
20.คุณวิชัย หาญรัตนภัทร์.                                        2,000.00 บาท
21.คุณวิชัย ปัญจวัฒนาภรณ์.                                     1,000.00 บาท
22คุณพัฒน์สิน ภูวนาททวีพัฒน์.(อรุณ).                     1,000.00 บาท
23.คุณกิติศักดิ์ เอื้อปัญจะสินธุ์.                                  1,000.00 บาท
24.คุณวรเทพ หวังศิริเวช.                                          2,000.00 บาท
25.คุณธันวารัตน์ ธนา ธิปไพศาลกุล.                           1,000.00 บาท
26.คุณวุฒิชัย พันธุเมธามาตย์ 1,000 บาท
27.เชาวลิตร หอจินดา 2,000 บาท
28.คุณอิงครัตน์ วิสุทธาทิพย์ 500 บาท
29.คุณพวงรัตน์ ธรรมพานิชวงค์.                                 5,000.00 บาท
30.คุณสุเมธ ธรรมพานิชวงค์.                                      5,000.00 บาท
31.คุณทิพวรรณ ฉัตรมั่งมี.                                           1,000.00 บาท
32.คุณสุรินทร์ ลาสนวิเวท.                                          1,000.00 บาท
33.คุณสุรีรัตน์ สร้อยสุนทร.                                         1,000.00 บาท
34.แม่ชีธีรา ธีรนิทัศน์ 1,000 บาท
35.คุณอรุณี เสรีอภิสิทธิ์ 2,000 บาท
36.คุณจินดา บั้นบูรณ์ 1,000 บาท
37.คุณสุภารัตน์ บัณฑรเศรษฐ์ 1,000 บาท
38.คุณสมพล บัณฑรเศรษฐ์ 2,000 บาท
39.คุณสุวรรณี เอี่ยมอ่อน 1,000 บาท
40.คุณจำลอง จีรวงศ์วานิช 2,000 บาท
41.คุณ อภิชาติ ไชยปรมัตถ์ 5,000 บาท
42.ร้านซาลาเปาแม่ยาย 1,000 บาท
43คุณเจริญลาภ นราสัตยวงศ์ 1,000 บาท
44.คุณพิเชษฐ์ กิติพันธ์กุล 1,000 บาท
45.คุณณรงค์ เธียรธุมา  2,000บาท
46.คุณวิโรจน์ สุวรรณวงศ์ 1,000 บาท
47.คุณเนตรทิพย์ ทักษิณารัตน์ 1,000 บาท
48.คุณสุจินดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 1,000 บาท
49.คุณสุกรี เจ๊ะโว๊ะ 500 บาท
50.คุณจารึก โรจน์วัชราภิบาล 2,000.บาท
51.คุณศิริเกียรติ ตันติทวีรัตน์ 1,000 บาท
52.คุณณิชาพร ศรีวังแก้ว 500 บาท
53.คุณมาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ 2,000 บาท
54.คุณจุฑารัตน์ อนันตบวรวุฒิ 2,000 บาท
55.พ.ต.อ เรืองศักดิ์ บัวแดง 3,000 บาท
56.สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส 1,000.บาท
57.คุณศิวะนันท์ บัวนิติสกุล 1,000 บาท
58.พลตำรวจเอก​ สุนทร ซ้ายขวัญ 7,500 บาท
    รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น  120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)


    ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2563  ได้ทำพิธีมอบโดยคุณหมออาหะมะ เมาะมูลาผอ. โรงพยาบาล. รือเสาะเป็นผู้รับมอบและได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจในการช่วยเหลือโรงพยาบาลรือเสาะ

 ที่กำลังคลาดแคลนอุปกรณ์ในทางปฏิบัติดูแลรักษาผู้ ป่วย และในโอกาสนี้ได้ทำพิธีมอบเครื่องบริโภคที่ทางสโมสรโรตารี่และครอบครัวบัณฑรเศรษฐ์มอบให้แก่ชมรมผู้สูงอายุรือเสาะโดยมีตัวแทนชมรมมารับมอบชาวรือเสาะขอบคุณมากที่ร่วมด้วยช่วยกัน 
 
        โดย คุณจักรพันธ์ บัณฑรเศรษฐ์ และ คุณเจริญลาภ นราสัตยวงศ์เป็นผู้แทนของผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน จัดพิธีส่งมอบ ของทั้งหมด ให้กับ โรงพยาบาล.รือเสาะและชมรมผู้สูงวัยรือเสาะ เรียบร้อยแล้ว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น