จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วางใจ...บริษัทยะลาเซเว่น จำกัด สาขารือเสาะ กรองเข้า-ออกป้องกันไวรัสโควิด-19 เข้าร้าน-Social Distancing (มีคลิป)

วางใจ...บริษัทยะลาเซเว่น  จำกัด สาขารือเสาะ  กรองเข้า-ออกป้องกันไวรัสโควิด-19 เข้าร้าน-Social Distancing  (มีคลิป)

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

   
 วันนี้( 5 พ.ค. 2563 ) บรรณาธิการเวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้  ได้มีโอกาสที่จะไปซื้อของใช้ส่วนตัว บริษัทยะลาเวเว่น จำกัด  สาขารือเสาะ จ.นราธิวาส  ได้เห็นบรรยากาศลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ บริษัทยะลาเซเว่น  จำกัดได้  ยกระดับป้องกันไวรัสโควิด-19 คัดกรองเข้าร้าน-Social Distancing

    บริษัทยะลาเซเว่น จำกัด   สาขารือเสาะ จ.นราธิวาส และทุกสาขาได้  เพิ่มมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 (COVID-19) คุมเข้มคัดกรองลูกค้าเข้าร้าน เพิ่มประสิทธิภาพการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ทำเส้นเว้นระยะต่อคิวให้ลูกค้า

   ทั้งภายในและภายนอกร้าน วัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน พร้อมมุ่งเน้นมาตรการด้านการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

       บริษัทเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อพนักงานและลูกค้าร้านบริษํทยะลา เซเว่น ทุกสาขา มั่นใจได้ว่ามาตรการที่บริษัทได้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นนี้จะช่วยให้ทุกฝ่ายปลอดภัย

      จึงขอวิงวอนมายังลูกค้าทุกท่านได้โปรดให้ความร่วมมือเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น