โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ยะลา พ.ต.ไพโรจน์ เครือแสง หัวหน้าชุดติดต่อสำนักสารสนเทศ กอ.รมน.ภาค4 สน.ร่วมกับ สมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ . มอบถุงยังชีพสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ ผู้ป่วยพิการทางสมอง


  ยะลา พ.ต.ไพโรจน์ เครือแสง หัวหน้าชุดติดต่อสำนักสารสนเทศ กอ.รมน.ภาค4 สน.ร่วมกับ  สมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ . มอบถุงยังชีพสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ ผู้ป่วยพิการทางสมอง

        เมื่อวันที่  29 พ.ค. 63 พ.ต.ไพโรจน์ เครือแสง หัวหน้าชุดติดต่อสำนักสารสนเทศ กอ.รมน.ภาค4 สน.ร่วมกับ  สมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดชายแดนภาคใต้. มอบถุงยังชีพสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคในนามตัวแทน 

   จาก นางพรทิพทย์ สุขพืชน์ (แม่แป๋ว) สมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดยะลาให้กับ ครอบครัวของ น.ส.ละมัย ไชยสิน อายุ 60 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่ 1 ต บาละ อ กาบัง จ ยะลา ซึ่งมีบุตร นายสมบูรณ์ คงสีทอง อายุ 30 ปี ผู้ป่วยเป็นเด็กวิกลจริตอยากจน

     ทั้งนี้ สำนักสารสนเทศ กอ.รมน.ภาค4 สน. ได้ไปเยี่ยมเยี่ยนพบปะโฆษกชาวบ้านและชุมชนไทยพุทธ ในพี้นที่ ต.ท่าสาป  อ.เมือง และ ต.บาเละ อ.กาบัง จ.ยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ


2 ความคิดเห็น: