โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ก้าวหน้ายกสอง...สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ รวมพลังทีมสว. พบปชช.ต้องสุขทั่วพื้นที่ภาคใต้ ผลกระทบระบาดไวรัส โควิด-19 ห่วงใยชุมชน เยือนธุรกิจปิด โรงแรม-ร้านอาหาร-ท่องเที่ยว


ก้าวหน้ายกสอง...สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ รวมพลังทีมสว. พบปชช.ต้องสุขทั่วพื้นที่ภาคใต้ ผลกระทบระบาดไวรัส โควิด-19 ห่วงใยชุมชน เยือนธุรกิจปิด โรงแรม-ร้านอาหาร-ท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563  สว.พื้นที่ภาคใต้พบประชาชน ยกสอง หลังระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 การระบาดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างสำคัญยิ่ง
      พล.อ.สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ ประธานที่ประชุมในฐานะรองประธานโครงการพิเศษ ได้กล่าว 

     "ประเด็น หน้าที่และอำนาจสมาชิกวุฒิสภา และขับเคลื่อนภายใต้ โครงการ สว.พบประชาชนพื้นที่ภาคใต้ ได้ช่วยกันทบทวน และรับฟังความคิดเห็นประชาชน ได้ดำเนินการไปแล้ว 7 จังหวัด เหลืออีก 7 จังหวัด ได้เป็น 5 กลุ่ม คือ 1.จังหวัดยะลา รับผิด โดย สว.พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ มีความคุ้นเคยกับพื้นที่

2.จังหวัดพัทลุง ผู้รับผิดชอบ คือ สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ เสนอตัวขับเคลื่อนคุ้นเคยพื้นที่ 3.จังหวัดตรังคู่กับสตูล ผู้เสนอตัวรับชอบขับเคลื่อน 2 จังหวัดพื้นที่เชื่อมโยงกัน ท่าน สว.สมชาย เสียงหราย 4.จังหวัดภูเก็ตคู่กับพังงา ผู้เสนอตัวรับผิดชอบ 2 จังหวัด เป็นเมืองท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบจากการระบาด โควิด-19 โดยตรง โรงแรมร้างปิด ร้านอาหาร ธุรกิจการท่องเที่ยว ต้องปิดตัวการว่างงานและขาดรายได้ ผู้คนต้องออกจากเมืองกลับถิ่นเกิด โดย สว.พล.อ.อ.สุจินต์ แช้มช้อยกับ สว.สำราญ ครรชิต แห่งสุราษฎร์ธานี ร่วมรับผิดชอบขับเคลื่อน

5.จังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญฝั่งอ่าวไทย กระทบจากโควิด-19 ตรงๆๆ คือ เกาะพงัน เกาะสมุยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวกระทบอย่างรุนแรง ชุมชนขนอม และเกาะสมุยเรัยกร้องให้มีสะพานเชื่อมใจแผ่นดินใหญ่สู่เกาะสมุยถึงเกาะพงัน เอกลักษณ์กับวิถีชีวิตชีวิตใหม่ ท่าน สว.ธานี สุโซดายน ให้ความสนกับข้อเรียกร้องว่าจะเอากันอย่างไรต้องรับฟังเสียงชุมชนเกาะสมุยและเกาะพงันอย่างสนใจ


   "การขับเคลื่อนของ สว.พื้นที่ภาคใต้พบประชาชน จะนำปัญหาของพี่น้องประชาชนเข้าเสนอการแก้ไขอย่างเร่งด่วน สร้างความมั่่นคงทางอาหารและลดการว่างงานของผู้คนในพื้นที่ภาคใต้ให้ได้โดนไว"
    การเดินทาง สว.ขับเคลื่อนเป็นทีมสร้างพลังร่วม ไปด้วยกัน เป็นทีมงาน สว.ภาคใต้พบประชาชน ขอให้กลุ่มผู้กระทบ ได้เตรียมนำเสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรม     ซึ่งจะขับเคลื่อนแล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายน

    สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ได้ ชี้แจง"บทบาทการปฏิบัติงานโครงการพิเศษทีจะรวบรวมปัญหาของพื้นที่ภาคใต้ เสนอผ่านคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ เพื่อเสนอให้รัฐบาลแก้ไขอย่างตรงเป้าหมายกลุ่มผู้เดือดร้อน และสอดคล้องกับพื้นที่ที่เป็นปัญหา โดยแก้ไขตรงประเด็น แก้ไขปัญหาสังคมอยู่ในภาวะเมืองแตก บ้านแตกชีวิตรอด ครอบครัวรอด สังคมอยู่รอด"

นายขุน เขาหลวง
นักขับเคลื่อนทางสังคม
ประเทศไทย
30/05/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น