จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พันเอกนายแพทย์โชคชัย ขวัญพิชิตศูนย์อำนวยการแพทย์ จชต. ร่วมกับนายวิจิตร สกุลแก้ว ประธาน สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้ผ่านการคัดกรอง โควิค-19

 พันเอกนายแพทย์โชคชัย ขวัญพิชิตศูนย์อำนวยการแพทย์ จชต. ร่วมกับนายวิจิตร สกุลแก้ว  ประธาน สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส   เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้ผ่านการคัดกรอง โควิค-19 

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2563 สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสโดยคุณอุทิศ ทองดวง  คุณภมรศรี แก้วฉาย คุณคณิตพง์ พันธ์โภชน์   คุณวิจิตร สกุลแก้ว ร่วมกับศูนย์อำนวยการแพทย์ จชต.

 นำโดย พันเอกนายแพทย์โชคชัย ขวัญพิชิตพร้อมเจ้าหน้าที่ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 รายและผู้ผ่านการคัดกรอง โควิค-19 จำนวน 3 ราย ที่ ตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง

  ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก คณะพยาบาล รพ.แว้ง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. ทหารพราน และผู้แทนสทพ.อ.แว้ง เป็นอย่างดี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น