โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน“ ความในใจของประชาชนถ่ายทอดออกมาด้วยคำพูด ผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๑ มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒ แห่ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลจากพระราชา

  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน“ ความในใจของประชาชนถ่ายทอดออกมาด้วยคำพูด ผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๑  มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒ แห่ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี

“ ความในใจของประชาชนถ่ายทอดออกมาด้วยคำพูด ผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “


พสกนิกรชาวไทยที่ได้รับการรักษา ยามเจ็บไข้ได้ป่วย ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศไทย
ถึง  ๒๑ แห่ง


โรงพยาบาลพระราชทาน
ให้บริการประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร

  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น