จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี พร้อมด้วยปลัดอำเภอ สมาชิก อส. และเจ้าหน้าที่ปกครอง ลงพื้นที่ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุในพื้นที่ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี พร้อมด้วยปลัดอำเภอ สมาชิก อส. และเจ้าหน้าที่ปกครอง ลงพื้นที่ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุในพื้นที่ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)


อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 – 14.00  น. พื้นที่ ต.ทุ่งโพธิ์ และ ต.แก่งดินสอ


     นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี พร้อมด้วยปลัดอำเภอ สมาชิก อส. และเจ้าหน้าที่ปกครอง ลงพื้นที่ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุในพื้นที่ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)  ได้ง่าย จึงต้องดูแลเป็นพิเศษ  รวมถึงประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด – 19  จำนวน 10 ราย


     สำหรับเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่สำเร็จรูป ขนมปัง นมกล่อง เนื้อไก่สด ไก่ทอดแช่แข็ง  รวมทั้งได้มอบอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่ แอลกอฮอล์เจล  หน้ากากอนามัย และหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) ด้วย


      โดยได้รับการสนับสนุน ดังนี้
      - เนื้อไก่สดจาก บ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
      - ไก่ทอดแช่แข็ง จาก บ.สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
      - ข้าวสาร จาก คุณบุญหลาย วงษ์กรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.นาดี


     ทั้งนี้ นายอำเภอนาดีได้พูดคุยให้กำลังใจและแนะนำการปฏิบัติตน รวมถึงได้ส่งต่อความปรารถนาดีของผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม  ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนให้ฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น