จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.พัฒนา 1 และคณะ จัดกิจกรรม “ปล่อยพันธ์ุปลา สร้างค่าโปรตีน” พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย คุณฉัตรวรุณ  โอฬารไพบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.พัฒนา 1 และคณะ จัดกิจกรรม ปล่อยพันธ์ุปลา สร้างค่าโปรตีน

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 63 เวลา 12.30 น. พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย คุณฉัตรวรุณ  โอฬารไพบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.พัฒนา 1 และคณะ 

จัดกิจกรรม ปล่อยพันธ์ุปลา สร้างค่าโปรตีนโดยปล่อยพันธ์ุปลา 2 ชนิด คือ ปลานิล เเละปลาตะเพียน จำนวน 3 บ่อ รวม 10,000 ตัว
ณ ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี
CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น