จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง ระทม โควิด 19 พ่นพิษ ไร้ตลาดจำหน่าย ระบุ ที่ผ่าน อาศัยโรงแรม กลุ่มศึกษาดูงาน เกื้อหนุนตลาดไม่เดือดร้อน (มีคลิป)


กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง ระทม โควิด 19 พ่นพิษ ไร้ตลาดจำหน่าย ระบุ ที่ผ่าน อาศัยโรงแรม กลุ่มศึกษาดูงาน เกื้อหนุนตลาดไม่เดือดร้อน (มีคลิป)

      วันที่ 23 เม.ย.2563 กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง บ้านไหนหนัง ม.3 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ กำลังเร่งเก็บน้ำผึ้งจากรังผึ้งโพรงที่เลี้ยงไว้ตามธรรมชาติภายในสวนยางพารา หลังย่างเข้าสู่ช่วงเดือนห้าของไทย หรือเดือนเมษายน ของทุกปี ถือเป็นสุดยอดน้ำผึ้งที่มีรสชาติหวาน หอม และดีที่สุดในรอบปี เนื่องจากมีสรรพคุณทางยา จึงเป็นโอกาสทองของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงที่จะเก็บน้ำผึ้งเพื่อส่งขายให้แก่ลูกค้าที่สั่งจองกันมา


นายสุธี ปานขวัญ ประธานกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง บ้านไหนหนัง กล่าวว่า การเลี้ยงผึ้งโพรงของกลุ่มฯเลี้ยงแบบธรรมชาติ ในช่วงนี้เข้าสู่เดือนห้า ตามปฏิทินของไทย ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำผึ้งจากผึ้งโพรงที่เลี้ยงไว้ มีคุณค่าทางยามากที่สุุด เนื่องจากเป็นช่วงที่ดอกไม้หลากหลายชนิดผลิบาน ผึ้งได้ดูดเอาน้ำหวานมาทำน้ำผึ้ง และน้ำผึ้งในช่วงนี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ขายไม่พอ ลูกค้าหลัก จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวศึกษาดูงาน และกลุ่มโรงแรม
นายสุธี กล่าวอีกว่า หลังจากที่เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ยอมรับว่าทางกบุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านไหนหนัง มีผลกระทบหนักมากเพราะที่ผ่านมาทางกลุ่มฯอาศัยกลไกของคณะดูงานและโรงแรมต่างๆช่วยเกื้อหนุนในเรื่องของตลาด แต่ปรากฎว่าหลังจากที่ไวรัสโควิด 19 ระบาด กลุ่มเหล่านี้ก็หายไป เนื่องจากไม่มีนักท่องเทีายว ยอมรับว่าหนักใจมาก เนื่องจากผลผลิตในปีนี้พบว่าเยอะกว่าทุกปี โดยปีที่ผ่านผลผลิตน้ำผึ้งของกลุ่มอยู่ที่ประมาณ 900 ลิตร แต่ปีนี้คาดว่า มากว่า 1 พันลิตร หรือไม่ต่ำกว่า 2-3 พันขวด

นายสุธี กล่าวด้วยว่า การสร้างอาชีพ สร้างรายของกลุ่มผึ้ง จากการขายน้ำผึ้ง รายได้ 10 เปอร์เซนต์ หักไว้เเข้ากองทุนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง หากว่าน้ำผึ้งและผลผลิตต่างๆที่เกี่ยวข้องขายไม่ได้ก็จะกระทบไปถึงกองทุนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งของกลุ่มด้วย จึงอยากให้หน่วยงานของรัฐช่วยส่งเสริมด้านการตลาด โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ ก็จะช่วยบรรเทา​เรื่องการขาดแคลนตลาดลงได้

กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น