จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

พัฒนาอำเภอรือเสาะให้ข้อแนะนำในการต้อนรับเดือนรอมฎอน อันประเสริฐ ในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19 ) (มีคลิป)พัฒนาอำเภอรือเสาะให้ข้อแนะนำในการต้อนรับเดือนรอมฎอน อันประเสริฐ  ในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19 ) (มีคลิป)


วันที่ 24 เมษายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลก ได้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม 5 ประการ คือ การถือศีลอด(ปอซอ) ในเดือนรอมฎอน  ประเทศไทย ก็จะถือศีลอด เวลาประมาณ 04.40 น.ถึง 18.30 น.รวม 14 ชั่วโมง เป็นจำนวน 29 หรือ 30 วัน ขึ้นอยู่กับการดูจันทร์เสี้ยว บางประเทศจะถือศีลอด 20 กว่าชั่วโมง

 สำหรับปีนี้ เป็นการถือศีลอดในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลและประกาศของจุฬาราชมนตรี เพื่อให้การถือศีลอดได้อย่างสมบูรณ์และปราศจากโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่ การทำกิจกรรมต่างๆก็ต้องยึดข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษ จะปฏิบัติตนเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการละศีลอดที่มัสยิด สถานที่ต่างๆ หรือตามร้านอาหารไม่ได้ การละหมาดฟัรดู ละหมาดสุนัต 

หรือละหมาดตารอแวะห์ยามค่ำคืน ต้องละหมาดที่บ้าน ไม่ให้ไปละหมาดรวมกันที่มัสยิดที่มีคนจำนวนมาก การจับจ่ายซื้อของตามร้านค้า ตลาดนัด ก็ต้องมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฏของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในครั้งนี้ ได้ยุติเร็วยิ่งขึ้น

และในโอกาสนี้ขอพร(ดูอา)ต่อเอกองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.)ให้พวกเราทุกคนปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย มีความสุขใจ สบายกาย ได้ประกอบศาสนกิจที่สมบูรณ์ เพื่อความบริสุทธิ์ใจต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น