จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “ งานพิธีประกาศเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน “


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  “ งานพิธีประกาศเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน


  มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย “   โดย นายอำนาจ หมัดสดาย
  ประธานโครงการฯ มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย


 โครงการรณรงค์จิตสำนึก สร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมไทย ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย

สร้างชาติ สร้างไทย คนดีของแผ่นดิน


ม.ล ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา       ประธานพิธี มอบรางวัล คนดีเด่นแห่งปี  รางวัล เพชรสุบรรณ ประจำปีพุทธศักราช2563

สาขาบุคคลผู้นำทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน รองเจ้ากรมการแพทย์ทหารบกพันเอก (พิเศษ) ประเสริฐ  วิชิตอำพล ผู้อำนวยการส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนายหลินเหว่ย ประธานกรรมการบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย - จีน

คุณศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


คุณสุรีย์พร ดวงทอง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


คุณมนตรี คำแหง ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


 ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย (ห้องแสตมป์ทอง ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น