จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2563 วันรำลึกทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ “ ขอมอบความรัก ความห่วงใย ช่วยเหลือเหล่าทหารกล้า ผู้เสียสละเลือดเนื้อ และเสียชีวิต เพื่อความผาสุขของพวกเรา “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2563 วันรำลึกทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ “ ขอมอบความรัก ความห่วงใย ช่วยเหลือเหล่าทหารกล้า ผู้เสียสละเลือดเนื้อ และเสียชีวิต เพื่อความผาสุขของพวกเรา รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


        3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2563 วันรำลึกทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอมอบความรัก ความห่วงใย ช่วยเหลือเหล่าทหารกล้า ผู้เสียสละเลือดเนื้อ และเสียชีวิต เพื่อความผาสุขของพวกเรา

ร่วมซื้อ ป๊อปปี้...แทนใจ ด้วยหัวใจอันเบิกบาน ทั้งผู้ให้และผู้รับ


หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา

พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน รองเจ้ากรมการแพทย์ทหารบก

พันเอก(พิเศษ) ประเสริฐ วิชิตอำพล ผอ.ส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.

นายอำนาจ หมัดสดาย ประธานสภาสื่อมวลชนไทย (องค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชน )

วันทหารผ่านศึก
         ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้ง "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก" ขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวร ทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ "ทหารผ่านศึก" และครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง โดยมีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
   จึงถือว่าวันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกตลอดมา


วันนี้ของทุกปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ จะร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้า และยังมีพิธีสวนสนามที่ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ อีกด้วย


CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น