โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2563 วันรำลึกทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ “ ขอมอบความรัก ความห่วงใย ช่วยเหลือเหล่าทหารกล้า ผู้เสียสละเลือดเนื้อ และเสียชีวิต


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก   3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2563 วันรำลึกทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ “ ขอมอบความรัก ความห่วงใย ช่วยเหลือเหล่าทหารกล้า ผู้เสียสละเลือดเนื้อ และเสียชีวิต


คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


        3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2563 วันรำลึกทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์


ขอมอบความรัก ความห่วงใย ช่วยเหลือเหล่าทหารกล้า ผู้เสียสละเลือดเนื้อ และเสียชีวิต
เพื่อความผาสุขของพวกเรา

ร่วมซื้อ ป๊อปปี้...แทนใจด้วยหัวใจอันเบิกบาน ทั้งผู้ให้และผู้รับ

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา

พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน รองเจ้ากรมการแพทย์ทหารบก

พันเอก (พิเศษ) ประเสริฐ  วิชิตอำพล ผู้อำนวยการส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายอำนาจ หมัดสดาย ประธานสภาสื่อมวลชนไทย (องค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชน )


วันทหารผ่านศึก
         ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้ง "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก" ขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวร ทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ "ทหารผ่านศึก" และครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง โดยมีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
   จึงถือว่าวันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกตลอดมา


วันนี้ของทุกปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ จะร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้า และยังมีพิธีสวนสนามที่ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ อีกด้วย

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น