โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประชาชนที่ ณ หอประชุมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดย ปี ๒๕๖๓ภายใต้ชื่อโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More lives)”


เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประชาชนที่ ณ หอประชุมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดย  ปี ๒๕๖๓ภายใต้ชื่อโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More lives)”


เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563  เวลา 09.00 น.  เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  ร่วมกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์   ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดย  นาวาตรี หญิง โนสมา   หลีเส็น  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส   ได้มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส   ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ภายใต้โครงการ  Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง  เพิ่มโลหิต  เพิ่มชีวิต

Plus  One Blood Donation, More Blood More Lives  โดยมี  นายสุรสิทธิ์  สุดสาย  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส  และ นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ  รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ  เพื่อการจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  และโรงพยาบาลใกล้เคียง

  เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอต่อความต้องการในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย  รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์เหตุความไม่สงบในพื้นที่  ในการนี้ได้มีข้าราชการ พนักงาน  บุคคลากร นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  มาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก

 มียอดผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 111 ราย  ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 35 ราย รายใหม่ จำนวน 33 ราย รายเก่า จำนวน 43 ราย ได้รับบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 76 ราย  หรือ 76 ยูนิต (34,200 cc.) และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 8 ราย

  เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  ขอขอบพระคุณและชื่นชม  หน่วยงาน  ส่วนราชการ และนักเรียนนักศึกษา ที่ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เป็นอย่างสูง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น