โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

“ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก วันศุกร์นี้ ...นำเสนอเกี่ยวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 17 ในการนำน้ำ เติมน้ำ ช่วยเหลือประชาชนในห้วงฤดูร้อน


“ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก วันศุกร์นี้ ...นำเสนอเกี่ยวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 17  ในการนำน้ำ เติมน้ำ ช่วยเหลือประชาชนในห้วงฤดูร้อนรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
วันศุกร์นี้ ...นำเสนอเกี่ยวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 17  ในการนำน้ำ เติมน้ำ
ช่วยเหลือประชาชนในห้วงฤดูร้อน     ณ บ้านพยอมงาม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

              และ การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเมล่อนซึ่งให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในสถานการณ์ภัยแล้ง อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี “ “ ทหารเป็นที่พึงของประชาชนในทุกโอกาส

เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงนี้ จังหวัดกาญจนบุรีมีการประกาศเขตฯ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยแล้ง ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพนมทวน อำเภอเลาขวัญ อำเภอหนองปรือ อำเภอท่าม่วง อำเภอบ่อพลอย และ อำเภอห้วยกระเจา โดยมีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 93,566 ไร่ เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 8,277 ราย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พุทธศักราช 2562


 สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีได้ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย โดยการส่งเสริมการปลูกเมล่อน ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากเป็นพืชที่ต้องการน้ำไม่มากแต่สามารถให้ผลผลิตสูงช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง โดยผลเฉลี่ยเมล่อนจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ที่ ประมาณ 3,000-5,000 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนใหญ่ผลผลิตเมล่อนที่เก็บเกี่ยวได้ จะถูกนำมาคัดเกรด ซึ่งผู้รับซื้อผลผลิตจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์การรับซื้อโดยกำหนดค่าความหวานและแบ่งเกรดตามน้ำหนักผล

  
รายการคืนคุณให้แผ่นดินนำเสนอการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเมล่อนเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงนี้ ...ซึ่งให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
ณ ข้างวัดทิพย์สุคนธาราม ม.13 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางจากค่ายสุรสีห์ไป 50 กิโลเมตร ( เดินทาง 1 ชั่วโมง )


 อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่31 มกราคม พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น