โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัดสงขลา. ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก

              พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัดสงขลา. ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก
 เมื่อ 11 ม.ค.63, 0830 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กของ มทบ.42 พบปะ ทักทายผู้ปกครอง เยาวชน และเด็กๆ จำนวนมาก

ที่เข้ามาร่วมงานจากหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมพิธีเปิด และแจกอาหาร และรางวัลจำนวนมากให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงาน

  โดยมี พล.ต.วรพล วรพันธ์  ผบ.มทบ.42/ผอ.ปรมน.จว.มทบ.42 เป็นประธาน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น