โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

(ชมคลิป)รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 “ โครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงพระอาทิตย์ ( โซล่าเซลล์ ) “


(ชมคลิป)รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 “ โครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงพระอาทิตย์ ( โซล่าเซลล์ ) “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลาออกอากาศใหม่ 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

“ โครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงพระอาทิตย์ ( โซล่าเซลล์ ) “

         ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยแล้งซ้ำซากที่เกิดขึ้นทุกปี ในการนี้
พลโท ธัญญา เกียรติสาร
แม่ทัพภาคที่ 2
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2

-พันเอก ปฏิภาณ พนาพิศาล ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่21

- พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21

- พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2

-พันเอก ไชยนคร กิจคณะ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่2

- พันโท สนิท หอมหวล ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่3 กองพลทหารราบที่3


จึงได้มีนโยบายและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยสั่งการให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำทางการเกษตร ตามโครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นวิธีบริหารจัดการระบบสูบน้ำจากแผงโซล่าเซลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามทฤษฎีน้ำทองคำ ของศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียง สามารถนำไปใช้ระบบประปาชุมชนหรือเกษตรกรรมที่ใช้น้ำน้อยได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

โครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ ( โซล่าเซลล์ ) โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2 ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ใช้สำหรับสูบน้ำใต้ดิน ให้กับประชาชนเพื่อนำไปเป็นแหล่งน้ำในการอุปโภคในครัวเรือนและการเกษตรกรรมปลูกพืชใช้น้ำน้อยได้ตลอดปี

 จุดประสงค์ของโครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์

- เพื่อจัดหาน้ำสะอาดมากเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการอุปโภคได้ตลอดทั้งปี
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนให้กับประชาชนด้วยการใช้น้ำราคาถูก
- เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ดัวยเกษตรกรรมหลังครัวเรือน หรือการปลูกพืชใช้น้ำน้อย
- เพื่อให้เกิดการบรูณาการหน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชน

ดั่งวลีของโครงการที่กล่าวว่า “ แดดออก น้ำไหล โอ่งเต็ม ทุกวัน “
 
.................................

 “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบรุนแรงจากอุทกภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล และ พายุคาจิกิ ตั้งแต่เดือนกันยายน พุทธศักราช 2562
ที่ผ่านมา
ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีได้รับความเดือดร้อน ๔๒,๓๘๓ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ๖๓๙,๕๕๖ ไร่
หลังจากสถานะการณ์หลังน้ำลดจากประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

โดยได้มีการฟื้นฟูบูรณะการซ่อมสร้างบ้านให้กับประชาชน ,วัด , โบสถ์ , โรงเรียนและ
จัดกิจกรรม BIG CLEANING ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

โดยกองทัพภาคที่ 2  พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ ผอ.รมน.ภาค ๒

ได้มอบหมายให้หน่วย งานของมณฑลทหารบกที่ 22
พลตรี รณกร ปานกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22

กรมทหารราบที่ 6

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่6

กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่6

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ที่6


กรมทหารพรานที่ 23 กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่๖ และ แพทย์เดินเท้าให้บริการทางการแพทย์

   ที่รับผิดชอบพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาและดูแลพี่น้องประชาชนที่ป่วยติดเตียงพร้อมจัดโรงครัวพระราชทานการดำเนินการนั้นเริ่มตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมจนถึงหลังน้ำลดโดยประกอบอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนผู้ประสบภัยและกำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่ในขณะนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องทหารหาญเรา ที่ตั้งมั่นในอุดมการณ์ “ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน “พร้อมที่ช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนตลอดไป
ดังปณิธานว่า “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

 ................................

วันเด็กแห่งชาติ
        ประจำปี 2563

คำขวัญวันเด็ก :
   “เด็กไทย ยุคใหม่
รู้รัก สามัคคี รู้หน้าที่ พลเมืองไทย “
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
     นายกรัฐมนตรี

  พร้อมมาชมภาพและบรรยากาศมอบของขวัญวันเด็ก ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย
พลตรี รณกร ปานกุล
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่๒๒ จังหวัดอุบลราชธานี
  และ น้องๆ จาก โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

  อย่าพลาดติดตามชมภาพและบรรยากาศรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พุทธศักราช2563
เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น