โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

มุ่งมั่น...อุเทน อินอ้าย สานสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนด้านการศึกษา (smart education)ระหว่างประเทศ ด้านการบิน และเทคโนโลยีอวกาศ

มุ่งมั่น...อุเทน อินอ้าย สานสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนด้านการศึกษา (smart education)ระหว่างประเทศ ด้านการบิน และเทคโนโลยีอวกาศ

@@@ ความรู้มีให้เกิดตั้งใจ นายอุเทน อินอ้าย (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยการบินและเทคโนโลยีอวกาศ College of Aeronautics and Aerospace Technology CAAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

บินลัดฟ้าเดินทางไปร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารกับร่วมพันธมิตร ในการประชุมปรึกษาข้อมูล กับคณาจาร์ยมหาวิทยาลัยเฃี่ยงไฮ้เรื่องการอบรมด้านการบินระหว่างประเทศ. และการส่งเรียนรู้กับนักเรียนมายังประเทศไทย


ซึ่งภายใต้บริบทการผู้เสริมสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ นำเข้ากำลังพลที่ดี ที่มีสมรรถนะ  อุตสาหกรรม การบิน มุ่งสู่การพัฒนา พลเมืองโลก (word citizen)ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว

โดยมีดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน สำนักงาน บริหารการบิน แห่งชาติ ของสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration FAA)และองค์กร ความปลอดภัยด้านการบิน แห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Ageney EASA)มาตรฐานระดับนานาชาติ

 ครั้งนี้นายอุเทน อินอ้าย ยังได้มุ่งหวังจะพัฒนา การศึกษา และเปิดศูนย์ (Smart education center)ให้ขยายไปอีกหลายๆมณฑลในประเทศจีน นำมุ่งมั่น เรียนรู้ มีประสิทธิภาพนักเรียนในประเทศโดยสิ้นเชิง

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว พ.เมืองเพชร รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น