โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

“ มอบล้านกล้าสู่ล้านต้น จากล้านคน สู่สังคมเมือง “


มอบล้านกล้าสู่ล้านต้น จากล้านคน สู่สังคมเมือง


ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ร่วมงาน โครงการ มอบล้านกล้าสู่ล้านต้น จากล้านคน สู่สังคมเมือง

แจกกล้าไม้ดอกสีเหลือง ( ฟรี )
 ทองอุไร  เหลืองปรีดียาธร  ทรงบาดาล  นนทรี ประดู่บ้าน
CentralFestival   ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2562

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น