จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

5 ธันวาคม ของทุกปี วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ณ ลานสวนสนามกองพลทหารราบที่ ๑๕ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

5 ธันวาคม ของทุกปี  วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ณ ลานสวนสนามกองพลทหารราบที่ ๑๕ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 


 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพาท่านผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน
มาชมการซักซ้อมใหญ่ ของทหารพรานหญิง กองกำลังทหารพรานหญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้

พร้อมสัมภาษณ์ท่าน พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่๔ ผอ.รมน.ภาค๔

ในส่วนของกองทัพ
ภาคที่ ๔ ได้จัดกำลังทหารพรานหญิง จำนวน ๑ กองพันของกองพันสวนสนามที่๓๒ ของทหารพรานหญิง กองทัพภาคที่ ๔  ได้มีโอกาสเข้าร่วม ในพระราชพิธีสวนสนาม
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก


เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
และยังทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย     ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐


ตามมาตรา ๘บัญญัติ
ว่า พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยนั้นเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และ ถวายพระเกียรติ จึงได้  จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของ ทหาร - ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  และวันกองทัพไทย

วันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมสวนสนามยานยนต์ อาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งทหาร- ตำรวจ ๔๐ กองพัน
ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี
เตรียมถวายคำปฏิญาณตนกึกก้อง
เป็นการสวนสนามในวันกองทัพไทยครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์
“ จอมทัพไทย “

  อย่าพลาดติดตามชมภาพและบรรยากาศการซักซ้อมใหญ่ของพรานหญิงกองกำลังทหารพรานหญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างละเอียดรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม
พุทธศักราช๒๕๖๒
เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ
คืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น