โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก“ ส่งท้ายปีเก่า ...... ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก“ ส่งท้ายปีเก่า ...... ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ “        กองทัพภาคที่ ๒
มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ กำกับการและปฏิบัติหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม รวมทั้งปกครองบังคับบัญชามณฑลทหารบกในพื้นที่ และหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด มีแม่ทัพภาคเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ได้รับเกียรติจากท่านพลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒  ผู้อำนวยการความมั่นคงภายในภาค๒


สัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของกองทัพภาคที่ ๒ ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ภาระกิจการป้องกันชายแดนของกองกำลังสุรนารี

พลตรี กิตติศักดิ์  บุญพระธรรมชัย  ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี

พันเอก ณัฏฐ์   ศรีอินทร์  รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี                 และ

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พลตรี สวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

พร้อมคำอวยพรและของขวัญในวันปีใหม่พุทธศักราช๒๕๖๓
จากท่านแม่ทัพภาคที่ ๒
แก่กำลังพลทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลวันปีใหม่และของขวัญให้น้องๆที่ทุพพลภาค และ คำอวยพรพี่น้องประชาชนที่กองทัพภาคที่ ๒ รับผิดชอบพื้นที่ ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
  คุณสุรีย์พร ดวงทอง   คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง   พิธีกรดำเนินรายการ

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น