โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะกรรมการกองทุนฯ ชี้แจงประเด็นความคืบหน้าการจัดซื้อที่ดิน บริเวณวัดบูรพาราม ปัตตานี ติดตามอ่านรายละเอียดเอกสารที่เป็นลายสัญญาลักษณ์อักษรได้


    
คณะกรรมการกองทุนฯ ชี้แจงประเด็นความคืบหน้าการจัดซื้อที่ดิน บริเวณวัดบูรพาราม ปัตตานี    ติดตามอ่านรายละเอียดเอกสารที่เป็นลายสัญญาลักษณ์อักษรได้


         ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  ฤทธิวงศ์/ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

    จากกรณีที่เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ได้ลงสื่อโลกโซเชียล  ร่วมด้วยช่วยกัน..ผู้ใจบุญต่อยอดเพื่อขออนุเคราะห์รับบริจาค ที่ดิน๓๐ไร่ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 2562 เพื่อ ต้องการบริเวณวัดบูรพาราม ในพระพุทธศาสนา จ.ปัตตานี  
      ปรากฏว่ายอดเงินบริจาคจากพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา จำนวนเงินทั้งสิ้น  6,082,990 บาท( หกล้านแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน
       พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (ท่านขาว) เจ้าอาวาส วัดบูรพาราม ได้กล่าวขอ เจริญพรผู้ร่วมบุญทุกท่าน ตามที่ได้ส่งข้อความผ่านโลกโซเฃียล เมื่อ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ เพื่อขอรับสายธารบุญเงิน เพื่อจัดซื้อที่ดินบ้านท่าด่าน ต.ตาโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี เป็นจำนวนเงิน ๘๔๐,๐๐๐ บาทนั้น  ซึ่งขณะนี้ได้รับจตุปัจจัยร่วมบุญเพียงพอตามจำนวนแล้ว ตามที่เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น..
         จากกรณีดังกล่าวทำให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่งเป็นที่กล่าวขานในมุมมองทัศนคติต่างๆนาๆ ให้เกิดความสับสนข้อเท็จจริงก่อให้เกิดประเด็นต่างๆในโลกโซเซียล ที่จะนำไปสู่ความไม่เข้าใจกันในบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งหลายๆท่านได้สอบถามเรื่องนี้..ในการให้นำเสนอข้อเท็จจริงความคืบหน้า...
         ครับร่วมด้วยช่วยกัน.. ผมในฐานะสื่อมวลชนอิสระ ก็จะขอเป็นสื่อกลางที่จะสร้างความเข้าใจทุกๆฝ่าย และจะขออยู่เหนือความขัดแย้ง ไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้น..ทุกคนต่างมีมุมมอง ไปตามทัศนคติ  ด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผมขอยืนอยู่สายกลาง..ในการนำเสนอข่าว..
         ซึ่งจากการสอบถาม       พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (ท่านขาว) เจ้าอาวาส วัดบูรพาราม ร่วมกับทางคณะกรรมการของกองทุนฯได้ส่งเอกสาร และได้รายงานความคืบหน้าและชี้แจ้งทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆ เป็นลายสัญญาลักษณ์อักษรดังต่อไปนี้ (อ่านรายละเอียดตามเอกสาร)


       ประเด็นที่ 1 ความเป็นมาของการจัดซื้อที่ดินตามยอดเงินเพื่อร่วมบุญดังกล่าว
      ประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับราคาซื้อขาย
        ประเด็นที่ 3 จำนวนเงินที่เหลือจากการรับสายธารบุญทุกท่าน
           ส่วนความคืบหน้ารายละเอียดจะนำเสนอในโอกาสต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น