โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เบื้องหลัง.......การบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก“ คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม “


เบื้องหลัง.......การบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก“ คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม 


เบื้องหลัง.......การบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน
รับรองทุกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรง และ แม่นยำ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน
ออกอากาศวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 18.00 น.
( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
บ้านมั่นคงริมคลองแห่งแรกของประเทศไทย

คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม

          โครงการ รื้อบ้านเดิม สร้างบ้านใหม่ คืนน้ำใสให้คลองเปรมประชากร 


พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนประชาร่วมใจ2 ริมคลองเปรมประชากร  และ ริมคลองลาดพร้าว  
จากผู้รุกล้ำ / ก่อสร้างไม่ถูกต้องกฎหมาย เปลี่ยนมาเป็นผู้อยู่อาศัยอย่างถูกต้อง โดยการเช่าที่ดินจากรัฐ ได้รับอนุญาตปลูกสร้างบ้าน มีสภาพแวดล้อมสุขภาวะที่ดี ร่วมมือกับทางรัฐและประชาสังคม


            ร่วมกับ    กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


   กองทัพภาคที่ ๑   กรมธนารักษ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  การไฟฟ้านครหลวง  การประปานครหลวง

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การประปาส่วนภูมิภาค   สำนักงานเขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง  และ จังหวัดปทุมธานี


พร้อมมารับฟัง การสัมภาษณ์
ธนัช นฤพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการ รื้อบ้านเดิม สร้างบ้านใหม่ คืนน้ำใสให้คลองเปรมประชากร


 อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ความยาว 19 นาที
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 18.00 น.
( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น