โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 18.00 น.“ คืนบ้านใหม่ให้พี่น้องคืนสายคลองให้ส่วนรวม “ อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 18.00 น.คืนบ้านใหม่ให้พี่น้องคืนสายคลองให้ส่วนรวม


ผู้แทนระดับสูงแห่งเอเชียแปซิฟิกเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานบ้านมั่นคงริมคลองลาดพร้าวพร้อมยกให้ประเทศไทยเป็นโมเดลด้านการพัฒนาเมือง นำนายกเทศมนตรีจาก 15 เมือง รวม 8 ประเทศ


ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมทีมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน..ติดตามการบันทึกเทปอย่างใกล้ชิดการมาเยือนของผู้แทนระดับสูงแห่งเอเชียแปซิฟิกเดินทางมาประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานบ้านมั่นคงริมคลองลาดพร้าว พร้อมยกให้ประเทศไทยเป็นโมเดลด้านการพัฒนาเมือง เพื่อแพร่ภาพออกอากาศทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรทางเศรษฐกิจสังคมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์กรสังคมเศรษฐกิจเอเชีย ( UNESCAP ) และได้ความร่วมมือจาก APRUCLG ASPAC และ IGES นำนายกเทศมนตรีจาก 15 เมือง รวม 8 ประเทศ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก  ได้แก่ประเทศอัฟกานิสถาน , สาธารณรัฐคิริบาส ประเทศมัลดีฟ , ประเทศมาเลเซีย, ประเทศพม่า , ประเทศเนปาล และ ประเทศฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะโซโลมอน ประมาณ 30 คน ล่องเรือร่วมกับผู้บริหาร พอช. เพื่อศึกษาดูงานพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าว ตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง หรือ ประชารัฐริมคลอง จากชุมชนคลองบางบัว เขตหลักสี่ มายังชุมชนหลังวค.จันเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


 พร้อมยกให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีรายได้น้อย เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองเพื่อในการศึกษาดูงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนบ้านมั่นคงริมคลองแห่งแรกของประเทศไทย

คืนบ้านใหม่ให้พี่น้องคืนสายคลองให้ส่วนรวม

          โครงการ
รื้อบ้านเดิม สร้างบ้านใหม่ คืนน้ำใสให้คลองเปรมประชากร 

            ร่วมกับ   กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   กองทัพภาคที่ ๑   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   กรมธนารักษ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์

   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การไฟฟ้านครหลวง  การประปานครหลวง   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การประปาส่วนภูมิภาค

   สำนักงานเขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง

  และ จังหวัดปทุมธานี


พร้อมมารับฟัง  การสัมภาษณ์  ธนัช นฤพรพงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการ รื้อบ้านเดิม สร้างบ้านใหม่ คืนน้ำใสให้คลองเปรมประชากร


 อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ความยาว 19 นาที
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 18.00 น.
( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง  พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น