โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 18.00 น “ บ้านมั่นคงริมคลองแห่งแรกของประเทศไทย “ “ คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม “


  (ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ออกอากาศวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 18.00 น “ บ้านมั่นคงริมคลองแห่งแรกของประเทศไทย “ “ คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง   คืนสายคลองให้ส่วนรวม “
 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ออกอากาศวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


“ บ้านมั่นคงริมคลองแห่งแรกของประเทศไทย “

“ คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง   คืนสายคลองให้ส่วนรวม “

          โครงการ
“ รื้อบ้านเดิม สร้างบ้านใหม่ คืนน้ำใสให้คลองเปรมประชากร  “

พัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนประชาร่วมใจ2 ริมคลองเปรมประชากร
จากผู้รุกล้ำ / ก่อสร้างไม่ถูกต้องกฎหมาย “ เปลี่ยนมาเป็นผู้อยู่อาศัยอย่างถูกต้อง “ โดยการเช่าที่ดินจากรัฐ ได้รับอนุญาตปลูกสร้างบ้าน มีสภาพแวดล้อมสุขภาวะที่ดี ร่วมมือกับทางรัฐและประชาสังคม

            ร่วมกับ

   กระทรวงมหาดไทย

   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   กองทัพภาคที่ ๑   กรมธนารักษ์  สำนักงานตำรวจแห่งขาติ   กรมส่งเสริมสหกรณ์

   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  การไฟฟ้านครหลวง  การประปานครหลวง

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การประปาส่วนภูมิภาค   สำนักงานเขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง

  และ จังหวัดปทุมธานี

พร้อมมารับฟังการสัมภาษณ์ ธนัช นฤพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการ รื้อบ้านเดิม สร้างบ้านใหม่ คืนน้ำใสให้คลองเปรมประชากร

 อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ความยาว 19 นาที
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 18.00 น.
( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง  พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น