จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562

นราธิวาส มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอยี่งอ


 นราธิวาส มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย  ในพื้นที่อำเภอยี่งอ 


  วันนี้ (10 ธ.ค. 62) ณ หอประชุมอำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเชิญถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย มอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ตลอดจนสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมพิธี

  สำหรับอำเภอยี่งอมีพื้นที่ 6 ตำบล 40 หมู่บ้าน จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอยี่งอ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน ปรากฏความเสียหาย 29 หมู่บ้าน รวม 622 ครัวเรือน มีราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 3,110 คน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย


อันเนื่องมาจากต้นไม้โค่นล้มทับบ้านพักอาศัย จำนวน 3 ราย ด้านปศุสัตว์เสียหาย 2 ราย สถานที่ราชการมีโรงเรียน 2 แห่ง และพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความเสียหาย ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอยี่งอ จำนวน 6 ตำบล 29 หมู่บ้าน ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง และกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

  จังหวัดนราธิวาสได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายนเป็นต้นมา ก่อให้เกิดความเสียหายด้านทรัพย์สินของราษฎร ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้ขอความอนุเคราะห์ถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดนราธิวาสไปยังมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในแต่ละอำเภอ รวมทั้งสิ้น 6,130 ชุด

 ขอบุคุณ ภาพ/ข่าว..อมรรัตน์  เข็มขาว จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น