จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่เพื่อบันทึกตลอด 1 สัปดาห์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้( จังหวัดปัตตานี , จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส)


    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก    ลงพื้นที่เพื่อบันทึกตลอด 1 สัปดาห์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้( จังหวัดปัตตานี , จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 18.00 น. ( หลังเคารพธงชาติ )สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
    ลงพื้นที่เพื่อบันทึก
เทปตลอด 1 สัปดาห์เพื่อถ่ายทำรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอย่างใกล้ชิด
ทีมงานรายการลุยปฎิบัติหน้าที่ตลอด
 24 ชั่วโมง
ตลอด 1 สัปดาห์ในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้( จังหวัดปัตตานี , จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส)
ในการปฎิบัติหน้าที่ภาระกิจปกป้องพี่น้องประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้
ของกองทัพภาคที่ ๔ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์  แม่ทัพภาคที่๔ ผอ.รมน.ภาค๔

          นักรบชุดดำ ข้าคือนักรบผู้เก่งกล้า

ข้าคืออาสาผู้ยิ่งใหญ่  สู้ศึกปกป้องพี่น้องไทยเหลือชื่อฝากไว้นิรันดร

   กำลังพลชุดปฎิบัติการพิเศษ๒๒๑๓
กองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน ที่ ๒๒๑๓
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๒
รับผิดชอบปฎิบัติภาระกิจหน้าที่ระหว่าง
รอยต่อจังหวัดปัตตานี- จังหวัดยะลา

พันเอก พิทักษ์พล
ชูศรี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๒๒ 

  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ติดตามปฎิบัติการภาระกิจของหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน
ที่ 22
ขุดปฎิบัติการพิเศษจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี

( ตลอด 24 ชั่วโมง )

เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนได้ติดตามรับชมการปฎิบัติงานปกป้องพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง...ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  การปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22
ชุดปฎิบัติการพิเศษจักรยานยนต์ยุทธวิธี ทุกครั้ง เป้สนามสะพายหลังของทหารพราน
ทุกคนมีสิ่งอุปกรณ์ในการดำรงชีพในป่าเพื่อปฎิบัติภารกิจทางยุทธวิธี” จรยุทธ์ “
น้ำหนัก 20 กิโลกรัม ในเป้สนามสะพายหลัง
ขณะปฎิบัติการลงในพื้นที่ชุมชนดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน

 อย่าพลาดชมภาพและบรรยากาศในการปฎิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 
ชุดปฎิบัติการพิเศษจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี 2213 Tactical Combat Motorcycle Special Team ( MCTS-T )
( ตลอด 24 ชั่วโมง )
       รายการแรก
ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ทุกวันศุกร์เวลา 18.00 น. ( สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก )
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ คืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น