โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ติดตามปฎิบัติการภาระกิจของหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ที่ 22ขุดปฎิบัติการพิเศษจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี ( ตลอด 24 ชั่วโมง )

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ติดตามปฎิบัติการภาระกิจของหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน
ที่ 22ขุดปฎิบัติการพิเศษจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี  ( ตลอด 24 ชั่วโมง )  

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 18.00 น. ( หลังเคารพธงชาติ )
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ลงพื้นที่บันทึกเทป ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้( จังหวัดปัตตานี , จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส)

ในการปฎิบัติหน้าที่ภาระกิจปกป้องพี่น้องประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้
ของกองทัพภาคที่ ๔ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์  แม่ทัพภาคที่๔ ผอ.รมน.ภาค๔

   กำลังพลชุดปฎิบัติการพิเศษ๒๒๑๓
กองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน ที่ ๒๒๑๓
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๒
รับผิดชอบปฎิบัติภาระกิจหน้าที่ระหว่าง
รอยต่อจังหวัดปัตตานี- จังหวัดยะลา

พันเอก พิทักษ์พล ชูศรี ผู้บังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๒๒ 

  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ติดตามปฎิบัติการภาระกิจของหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน
ที่ 22

ขุดปฎิบัติการพิเศษจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี
( ตลอด 24 ชั่วโมง )
เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนได้ติดตามรับชมการปฎิบัติงานปกป้องพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง...ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  การปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22
ชุดปฎิบัติการพิเศษจักรยานยนต์ยุทธวิธี ทุกครั้ง เป้สนามสะพายหลังของทหารพราน
ทุกคนมีสิ่งอุปกรณ์ในการดำรงชีพในป่าเพื่อปฎิบัติภารกิจทางยุทธวิธี” จรยุทธ์ “
น้ำหนัก 20 กิโลกรัม ในเป้สนามสะพายหลัง
ขณะปฎิบัติการลงในพื้นที่ชุมชนดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน

 อย่าพลาดชมภาพและบรรยากาศในการปฎิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 
ชุดปฎิบัติการพิเศษจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี 2213 Tactical Combat Motorcycle Special Team ( MCTS-T ) ( ตลอด 24 ชั่วโมง )

       รายการแรก ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์เวลา 18.00 น. ( สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก )
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ  คืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น