โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

พบปะข้าราชการใหม่ ณ วังวรดิศ


พบปะข้าราชการใหม่  ณ วังวรดิศ


เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม ขออัญเชิญพระราชดำรัสคำสอนของพระองค์ท่านมาเพื่อยังความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องเพื่อนข้าราชการทุกท่าน ดังนี้ :

"คนดีของฉันรึ จะต้องเป็นคนที่ไม่พูดปด ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้า ๆ แต่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม" พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม

เที่ยงวันนี้ (วันจันทร์ที่ 21 ต.ค. 62) เวลา 12.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม


ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ วุฒิสภา ในฐานะประธาน พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ให้การต้อนรับคณะข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 65 นำโดย ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ (สดร.) กระทรวงมหาดไทย

 ซึ่งข้าราชการใหม่เข้ารับการอบรมตามโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร 'การเป็นข้าราชการที่ดี' รุ่นที่ 65 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง 'การเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท' ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ# #วุฒิสภา# #กระทรวงมหาดไทย#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น