โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“คิดถึง.. สมเด็จย่า “ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยสองพระหัตถ์ที่ทรงสร้างเพื่อประโยชน์สุข ของชาวไทยภูเขาจากยอดดอยอย่างยั่งยืน


  คิดถึง.. สมเด็จย่า “ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยสองพระหัตถ์ที่ทรงสร้างเพื่อประโยชน์สุข ของชาวไทยภูเขาจากยอดดอยอย่างยั่งยืน
     ศิริพร จงศิริ  ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า


   ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยทรงงานด้วยสองพระหัตถ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความสุขให้ปวงชนชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในปี ๒๕๖๒

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน ) จัดนิทรรศการ คิดถึง... สมเด็จย่า ครั้งที่ ๒๒  ภายใต้คอนเซ็ปต์ มือที่สร้าง งานที่สรรค์ระหว่าง วันที่ ๑๘ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ที่ผ่านมา

   สำหรับนิทรรศการครั้งนี้นอกเหนือจากการนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันของผืนแผ่นดินไืทยในภาคเหนือและดอยตุงแล้ว ยังเชิญศิลปินช่างภาพถ่ายรูปมือของคนทำงานที่ดอยตุง เช่น คนปลูกกาแฟ คนคั่วกาแฟ คนทำกระดาษสา คนปั้นดิน  คนปลูกดอกไม้ คนทำสวน คนทอผ้า และปักผ้า โดยไม่เน้นหน้าคนทำงาน แต่เน้นที่มือ สื่อให้เห็นว่า จากมือของสมเด็จย่าที่ช่วยเหลือประชาชน ทำให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้ และใช้มือที่สามต่องานที่พระองค์ท่านได้เริ่มไว้ สร้างสรรค์เป็นงานและอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

  พบกับนิทรรศการ คิดถึง ...สมเด็จย่าครั้งที่ ๒๒ ภายใต้เรื่องราว มือที่สร้าง งานที่สรรค์ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงงาน พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน ระหว่างวันที่ ๑๘- ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ไลฟ์สไตล์
ฮออล์ ชั้น๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น