จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)สตูล เจ้าหน้าที่ทวงคืนผืนป่าพลิกฟื้นป่าชายเลนจากนายทุน


(ชมคลิป)สตูล เจ้าหน้าที่ทวงคืนผืนป่าพลิกฟื้นป่าชายเลนจากนายทุน

        เมื่อวันที่ 20 มีนาคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพ.อ.สุระ  แก้วไพโรจน์  รอง ผอ.รมน.จ.สตูล(ท.) ได้สั่งการให้ ร.อ.ปิยะเชษฐ์  หนูฉ้ง หน.ชรต.กอ.รมน.จ.สตูล พร้อมด้วยพ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้วผบ.ร.5 พัน.2, บก.ควบคุมพล.ร.5,พ.ต.ภูมิศักดิ์   ศักดิ์เพชร หัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย กรมทหารราบที่ 5 ,เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ต.และ ชปข.(ลับ) 203 ศปก.ทภ.4 บูรณาการกำลังร่ยมกับ  ภ.จว.สตูล, ชป.รส.ร.5 พัน.2,ฝ่ายปกครอง อ.เมืองสตูล, กก.6 ปป.การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ตชด.436, สนง.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.4 (ควนขัน), ศูนย์ป่าไม้สตูล, สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 และ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 34 - 37 และ 4


ได้ร่วมเข้าตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน ณ บริเวณบ้านคลองน้ำเวียน หมู่ 3 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล  จากการเข้าตรวจยึด ครวจพบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกปรับสภาพเป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ เข้ายึดถือครอบครองทำประโยชน์ โดยการยกร่องคันดินปลูกพืชอาสินชนิดปาล์มน้ำมัน และต้นมะพร้าว จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ จำนวน 9 - 0 - 96 ไร่

 ซึ่งอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  15 ธ.ค.30 และกำหนดให้เป็นป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ส.ค.43 ,ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ต.ค.43 และ อยุ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนตอนที่ 5 จ.สตูล ซึ่งเป็นที่เป้าหมายทวงคืนผืนป่าตามคำสั่ง คสช.ที่ 64/57 ลง มิ.ย.57 แลเ คำสั่ง คสช.ที่ 66/57 ลง 17 มิ.ย.57 ซึ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า รวมทั้งผู้สบคบและสนับสนุนช่วยเหลือ และตามนโยบายทวงคืน (พลิกฟื้น)คืนป่าชายเลน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


     ทั้งนี้การปฏิบัติไม่พบผู้ต้องหาในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดและ ได้มอบหมายเรื่องราวให้ นายเอกชัย  เถรว่อง หน.สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 34 ( ตำมะลัง สตูล) รับไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสตูล เพื่อสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหา และผู้เกี่ยวข้องในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ตามกฎหมายต่อไป

ขอบคุณ นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น