จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)สตูล จัดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2562


(ชมคลิป)สตูล จัดโครงการ "ราษฎร์  รัฐ  ร่วมใจ  ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2562


        เมื่อวันที่ 21มีนาคม2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ลานสนามฝึกภายในค่ายสมัตรัฐบุรินทร์ อ.เมือง จ.สตูลพ.อ.นิคม  ทองอินทร์แก้ว ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่5 / ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 มอบหมายให้ร้อยเอก นครินทร์ แย้มสิน ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 เป็นประธานในพิธี ปล่อยขบวนรถโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้งประจำปี 2562 และปล่อยขบวนรถ

      พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ตามนโยบายกองทัพบก โดยร้อยโท นันทวุฒิ ประภาวงษ์ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว ทำการแทน นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กล่าวรายงาน และรองนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด,ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล,ผู้แทนอำเภอเมืองสตูล,นายทหาร ,นายสิบและผู้เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้งประจำปี 2562 ณ ลานสนามฝึกภายในค่ายสมัตรัฐบุรินทร์ อ.เมือง จ.สตูล

            ซึ่งดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเตรียมการในการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เป็นนโยบายของกองทัพบกที่ให้สำคัญเป็นอย่างมาก

          การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งจากการขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค โดยการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อนำศักยภาพของแต่ละหน่วยงานร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและกองทัพบก  นำกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าไปรับน้ำจากจุดจ่ายน้ำเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

        ทั้งนี้ ความผันแปรของสภาพอากาศจึงทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักบางแห่งมีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะพื้นที่อยู่ห่างไกลจากเขตชลประทาน เช่นเกาะต่างๆ จะได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้ง ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ในการทำเกษตรกรรม อุปโภค และบริโภค เป็นจำนวนมาก ทำให้มีการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นประจำ จึงได้จัดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง

ขอบคุณ นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น