โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นราธิวาส ผบ.ฉก.นย.ทร. ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้านในพื้นที่รับผิดชอบ


 นราธิวาส ผบ.ฉก.นย.ทร. ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้านในพื้นที่รับผิดชอบ


           

   น.อ.นิรัตน์  ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 60 ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส และร่วมปฏิบัติภารกิจ พบปะเยี่ยมเยียนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ครู นักเรียน และผู้ปกครอง

           พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ โรงเรียนบ้านละเวง หมู่ 3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 

              หลังจากนั้น ผบ.ฉก.นย.ทร./คณะผู้แทนวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 60 ได้ลงพื้นที่ต่อ ที่บ้านทอนอามาน หมู่ 11 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินจำนวนหนึ่งให้กับ น.ส.ปารีดะ เจะเฮาะ ซึ่งมีฐานะยากจน และได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบ้านพักอาศัยถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 ก.ค.61 เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้ เบื้องต้น

           น.อ.นิรัตน์  ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ครู นักเรียน และผู้ปกครอง

  รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้นำศาสนา ประชาชน ที่สำคัญยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น