จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี จากผู้ประกอบการธุรกิจร่วมค้า "MS 101"


พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค เป็นประธานการประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี จากผู้ประกอบการธุรกิจร่วมค้า "MS 101" 


           เมื่อวันที่ 23 ส.ค.61เวลา10.00น. พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี จากผู้ประกอบการธุรกิจร่วมค้า "MS 101" ณ ห้องประชุม ฉก.ร.5 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

       
 

             ประเด็นที่หารือในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องความพร้อมในการดำเนินงานของเครื่องมือ เครื่องจักร และบุคลากรในการทำงาน เมื่อเริ่มดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 1 ปี การมีส่วนร่วมในการทำงานโดยจัดสรรให้เข้าร่วมขุดลอกคลองย่อย 22 คลอง และให้จ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น