จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นำลูกจ้างชั่วคราวผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต จาก คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นำลูกจ้างชั่วคราวผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต จาก คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                      วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วย นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร นำลูกจ้างชั่วคราวผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต จาก คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


                       เข้ากราบสักการะพระพุทธนาคบริรักษ์ พระประจำโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อเป็นศิริมงคล พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทก่อนเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสิรินธร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น