จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตราฐาน”


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตราฐาน” 

                  วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตราฐาน” 


                     โดยมี นพ.คณัตถ์เจต รัตอาภา หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานมีกิจกรรมการประเมินภาวะสุขภาพ การบรรยายให้ความรู้                       รวมถึงมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกำลังกายดูแลสุขภาพ ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น ๒ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น