จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพการบริหารยาและการบันทึกทางการพยาบาล


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพการบริหารยาและการบันทึกทางการพยาบาล


                          วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพการบริหารยาและการบันทึกทางการพยาบาล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

                      โดยมี น.ส.บรรจง นิธิปรีชานนท์ หัวหน้าพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวทัศนีย์ ทองมาก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


                     บรรยาย เรื่อง คุณภาพ มาตราฐานในการดูแลผู้ป่วย, บทบาทพยาบาลในการบริหารยา และการบันทึกการบริหารยาอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล ชั้น ๔ อาคารวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น