จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กระบี่จัดพิธีรับมอบนโยบายการพัฒนาปาล์มน้ำมันเข้าสู่ระบบคุณภาพและรับมอบแผ่นป้ายประกาศจังหวัดกระบี่เพื่อการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันทั้งระบบของจังหวัดกระบี่ออยปาล์มซิตี้ (ชมคลิป)


กระบี่จัดพิธีรับมอบนโยบายการพัฒนาปาล์มน้ำมันเข้าสู่ระบบคุณภาพและรับมอบแผ่นป้ายประกาศจังหวัดกระบี่เพื่อการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันทั้งระบบของจังหวัดกระบี่ออยปาล์มซิตี้ (ชมคลิป)


            วันที 12 พ.ค 61ที่ห้องประชุมพนมเบญจาชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่องรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีรับมอบนโยบายการพัฒนาปาล์มน้ำมันเข้าสู่ระบบคุณภาพและรับมอบแผ่นป้ายประกาศจังหวัดกระบี่ โดยมีนางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ลานเท เข้าร่วมกว่า 100 คน

             ซึ่งการจัดพิธีรับมอบนโยบายการพัฒนาปาล์มน้ำมันเข้าสู่ระบบคุณภาพในครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วน ที่ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำได้พบปะกัน และได้ดำเนินการตามนโยบายจังหวัดกระบี่ Krabi Global City เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้นำแผ่นป้ายประกาศจังหวัดกระบี่ไปติดที่หน้าโรงงานและลานเททุกแห่ง

        ปัจจุบัน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม(โรง A)ของจังหวัดกระบี่มี 17 โรง และจำนวนลานเทของจังหวัดกระบี่มีจำนวน 452 แห่งเพื่อการขับเคลื่อนให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองปาล์ม (Oil Palm City) จึงได้มีการประกาศขอความร่วมมือ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม(โรง A) 1.ไม่รับซื้อผลปาล์มดิบ 2.ให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบให้ได้อัตราเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มไม่น้อยกว่า 18% 

        ซึ่งปัจจุบันจำนวนโรงงานของจังหวัดกระบี่ 17 โรงมีเพียง 5 โรงเท่านั้นที่สามารถสกัดได้ 18 เปอร์เซ็นต์ และให้ติดป้ายประกาศราคาซื้อขายจริงในแต่ละวันที่หน้าโรงงาน และในส่วนลานเท 452 แห่ง นั้นไม่ให้รับซื้อผลปาล์มดิบ ไม่รดน้ำ ไม่แยกลูกร่วง ไม่บ่มปาล์ม และให้ติดป้ายประกาศราคาซื้อขายจริงในแต่ละวันที่หน้าลานเท

         นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่กล่าวว่าขอให้ผู้ประกอบการได้นำแผ่นป้ายไปติดที่บริเวณหน้าลานเทหน้าโรงงาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จังหวัดกระบี่จะมีพัฒนาคุณภาพตามน้ำมันทั้งระบบในทุกภาคส่วน และหากมีผู้ใดพบเห็นการฝ่าฝืน ให้แจ้งเหตุได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหมายเลขโทรศัพท์ 1567 หรือ 075 612227     และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ

        รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวเน้นย้ำ หากทุกภาคส่วนได้ร่วมเหมือนกัน ผลักดัน อย่างจริงจัง และสร้างจิตสำนึกที่ดี ในทุกกระบวนการ จังหวัดกระบี่จะเป็นเมืองปาล์มน้ำมันอย่างสมบูรณ์แบบ

ขอบคุณ มโนธรรม ใจหาญ กระบี่ 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น