จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลรือเสาะจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ 1439 ฮ. เสริมสร้างความเข้าใจอันดี การมีส่วนร่วม(ชมคลิป)


เทศบาลตำบลรือเสาะจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ 1439 ฮ. เสริมสร้างความเข้าใจอันดี การมีส่วนร่วม(ชมคลิป)ประพันธ์ ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการ สื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวาน@ ชายแดนใต้ /ภาพข่าว
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา เวลา17.30 น.ที่ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส


โดยมี นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรือเสาะ พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง ร่วมละศีลอดและร่วมกันรับประทานอาหาร นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมต้อนรับรอมฎอนนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และการมีร่วมร่วมระหว่างครอบครัวเทศบาลตำบลรือเสาะ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น